Primăria Beba Veche județul Timiș

Anunt public Extindere retea canalizare si realizare racorduri in localitatea Beba Veche si infiintare retea canalizare si realizare racorduri in loc. Cherestur, com. Beba Veche, realizare racorduri in loc Pordeanu, com. Beba Veche

ANUNȚ public

  privind de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și de evaluare adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și evaluare adecvată

 

COMUNA BEBA VECHE anuntă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și de evaluare adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și evaluare adecvată, pentru proiectul ”Extindere rețea canalizare și realizare racorduri în localitatea Beba-Veche și înființare rețea canalizare și realizare racorduri în localitatea Cherestur, com. Beba-Veche, realizare racorduri în localitatea Pordeanu, com. Beba-Veche”, propus a fi amplasat în localitățile: Beba-Veche, Cherestur, Pordeanu, străzi, domeniu public, jud. Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni – joi între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet hhtp://apmtm.anpm.ro – acorduri de mediu.

Publicul interesat poate inainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 13.10.2017

Cu stimă

Primarul al Comunei Beba Veche