Primăria Beba Veche județul Timiș

Constituirea Consiliului local in sedinta festiva din 24.06.2016

In data de 24 iunie 2016, in prezenta domnului primar Ioan Bohancanu, a dlui jurist Robert Budur si a numerosi cetateni ai comunei Beba Veche a avut loc sedinta de constituire a consiliului local Beba Veche.

Dupa formalitatile de deschidere, presedintele de varsta Horvath Stefan si asistentii sai Bruder Timea si Ardelean Gheorghe au pus in discutie ordinea de zi care a fost aprobata.

dupa numirea comisiei de validare prin hotararea nr. 1 au fost verificate si validate mandatele tuturor celor 11 consilieri locali prin hotararea nr. 2.

in continuare, dupa depunerea si semnarea juramantului, a fost declarat legal constituit consiliul local al comunei Beba Veche.

In incheierea atributiilor presedintele de varsta a solicitat propuneri pentru presedintele de sedinta si a fost numit domnul Toth Ede prin hotararea nr. 31 pentru o perioada de 3 luni.

dl presedinte de sedinta Toth Ede a aratat ca se amana validarea mandatului de primar al domnului primar Ioan Bohancanu pentru urmatoarea sedinta a consiliului local cand se va primi si Incheierea judecatoreasca de validare.

La ultimul punct de pe ordinea de zi - alegerea viceprimarului au fost facute doua propuneri:

- Bican Aurelian si Ardelean Gheorghe

dupa votul secret cu buletine de vot introduse in urna mobila, cu 7 voturi din 10 consilieri prezenti, a fost numit pentru o perioada de 4 ani ca viceprimar al comunei dl. Bican Aurelian.

In prima sedinta de consiliu se vor organiza comisiile de specialitate si se va dezbate modificarea Regulamentului de organizare al Consiliului local.