Primăria Beba Veche județul Timiș

Afisare Sentinta validare mandat consilier 2020

          Subsemnatul Giuroescu Sorin, în calitate de secretar general comuna Beba Veche, județul Timiș, în temeiul art. 149 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, astăzi data de 22.10.2020, ora 1030, am procedat la afișarea Încheierii de ședință, pronunțată în camera de consiliu din data de 15.10.2020, în dosarul civil nr. 3332/295/2020, având ca obiect validare mandat consilier, pe site-ul Primăriei Comunei Beba Veche, la secțiunea Stiri/Anunturi și la Avizierul Primăriei.