Primăria Beba Veche județul Timiș

Anunt dezbatere publica proiect buget local al UAT Comuna Beba Veche pe anul 2020

Nr. 410 din 13.02.2020
A N U N Ţ

Se aduce la cunoştinţă publică, în condiţiile art. 39, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, faptul că la nivelul Comunei Beba Veche se află în procedura de elaborare Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2020, în baza raportului de specialitate și expunerii de motive cu documentaţia aferentă, proiect care se postează pe internet: www.primariabebaveche.blogspot.com   www.primariabebaveche.ro  rubrica buget

Afisat public la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

http://uat.mdrap.ro/uploads/35/155724/1/Proiect_Buget_BVC_anul_2020_work.pdf

 și se afișează la sediul Primăriei Beba Veche.

În contextul prevederilor art. 39, alin. 3 cei interesați pot depune în scris contestații privind proiectul de buget, ce vor fi depuse la sediul Primăriei Beba Veche, nr.  292, până la data de 28.02.2019 ora 12.00.