Primăria Beba Veche județul Timiș

Anunt public pentru proiectul „Construire rețea de canalizare si stație de epurare in localitatea Beba Veche”

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

Comuna Beba Veche

 

Asociația de dezvoltare intercomunitara Beba Veche – Dudeștii Vechi

 

Nr.  306 / 07.02.2017

 

ANUNT public

 

Asociația de dezvoltare Intercomunitara Beba Veche – Dudeștii Vechi anunță publicul interesat asupra etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul „Construire rețea de canalizare si stație de epurare in localitatea Beba Veche”, propus a fi amplasat in localitatea Beba Veche, județul Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate  la sediul APM Timiș, jud. Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A in zilele de luni – joi intre orele 8:00 - 16:30, vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum si la următoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, pana la data de ____12 ___02__2017.

 

Cu stima,

Primarul al Comunei Beba Veche