Primăria Beba Veche județul Timiș

(Consultare publica) Anunt afisare proiect hotarare impozite si taxe locale pentru anul 2022

Nr. 1473 din 28.04.2021
A N U N Ţ

Se aduce la cunoştinţă publică, faptul că la nivelul Comunei Beba Veche se află în procedura de elaborare Proiectul de hotărâre privind adoptarea impozitelor si taxelor locale in UAT Comuna Beba Veche pentru anul 2022, în baza raportului de specialitate și expunerii de motive, proiect care se postează pe internet: www.primariabebaveche.ro  rubrica Monitorul Oficial Local- Probleme de interes public care urmeaza sa fie dezbatute

și se afișează la sediul Primăriei Beba Veche.

În contextul prevederilor art. 39, alin. 3 cei interesați pot depune în scris contestații privind proiectul de hotărâre, ce vor fi depuse la sediul Primăriei Beba Veche, nr.  292, până la data de 26.05.2021 ora 12.00.