Primăria Beba Veche județul Timiș

Hotararea CLSU Beba Veche

ROMÂNIA

 JUDEŢUL TIMIŞ

COMUNA BEBA VECHE

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Nr. 1 din 16.03.2020

HOTĂRÂREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ADOPTATĂ ÎN CADRUL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 16.03.2020

 

în conformitate cu prevederile art. 9-11 din Hotărârea Guvernului României nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 24 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, actualizată;

în temeiul Dispoziţiei Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 523 din 25.02.2020 referitoare la măsurile necesare pentru gestionarea infecţiilor cu Coronavirus pe teritoriul României;

în temeiul Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă nr. 3488 din 25.02.2020 privind constatarea unei situaţii de urgenţă generată de riscul de contaminare cu noul Coronavirus COVID19 în judeţul Timiş;

în temeiul prevederilor Horărârii nr. 6/06.03.2020 a Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României;

în temeiul prevederilor Hotărârii nr. 6 din 9.03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus;

în temeiul prevederilor Hotărârii nr. 7 din 11.03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă privind aprobarea Hotărârii nr. 9 a Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României,

 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. În perioada 16 martie 2020 si până la încetarea stării de urgență, se aplică următoarele măsuri:

a)    Se interzice organizarea in spatil public de nunti, botezuri, majorare, alte evenimente de orice fel, indiferent de numărul spectatorilor

b)   Se interzice prezenţa spectatorilor la evenimentele sportive

c)    Se limitează accesul la ceremoniile de cununie civilă la maximum 20 de persoane

d)    Se restrânge relaţia Primăriei cu publicul,

e)    Se instituie obligativitatea transportatorilor de persoane de a asigura pe tot parcursul activităţii o stare de curăţenie impecabilă a mijloacelor de transport folosite, procedând în acest sens la igienizarea lor obligatorie o dată pe zi şi în plus de oricâte ori se impune

f)     Se recomandă cetăţenilor folosirea instrumentelor informatice de accesare de la distanţă a serviciilor publice.

g)    Se recomandă cetăţenilor urmărirea şi respectarea cu stricteţe a indicaţiilor şi dispoziţiilor Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă

h)    Tota instituțiile care desfășoară activități cu publicul (Primăria, Școala, Poliția, Biserica, Cabinet Medical) vor asigura la intrarea în sediu material destinat igienei personale (dispensoare de dezinfectant, săpun, prosoape hârtie), vor efectua dezinfecţia frecventă a clanţelor, uşilor, precum şi a altor suprafeţe expuse (mese, birouri, balustrade, etc.).

i)     Se va urmări păstrarea distanței recomandate de minim 2 metri între persoane, în incinta instituțiilor susmenționate,

j)     Datorită faptului că Direcția de Sănătate Publică nu a comunicat imediat lista cu persoanele care au tranzitat tări cu risc de contaminare (Italia,ș.a.) aceste persoane imediat după identificare vor fi anunțate cu prioritate către Primărie, Poliție, Medic familie în vederea luării măsurilor ce se impun.

Art. 2. Comitetul Local Pentru Situaţii De Urgenţă se va întruni ori de câte ori este necesar pentru gestionarea oricăror situații create, rezolvarea acestora fiind repartizată Centrului Operativ Beba Veche.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va face publică, totodată transmiţându-se ca document oficial structurilor vizate pentru punerea urmărirea punerii ei în practică

 

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Bohancanu Ioan
Bican Aurelian
Giuroescu Sorin
Folescu Rozalia
Bularca Cosmin
Sfetcu Iulian
Briscan Lavinia
Matyas Florin
Pîrlăgeanu Andreea
 

Şeful centrului operativ Terlai Dan
Tifan Marton
Pîrlăgeanu Gheorghe