Primăria Beba Veche județul Timiș

Hotararea CLSU nr. 4/2020

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

BEBA VECHE
 

HOTĂRÂREA NR. 4

Anul 2020, luna noiembrie, ziua 30

Având în vedere prevederile:

-        Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic;

-        Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

-        Hotărârii de Guvern  nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

-        Hotărârea C.J.S.U. Timiș nr. 50 din 27.10.2020 privind instituirea măsurii de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARC-CoV-2 la nivelul județului Timiș;

Ținând cont de:

-        art. 2 lit. j), art. 4 alin. (5) din O.U.G nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

-        H.G nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea Comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

-        Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare;

-        H.G 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare;

-        H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

-        Situaţia ratei de infectare cu SARS-Cov la nivelul Judeţului Timiş transmisă de Direcţia de Sănătate Publică Timiş cu nr. 28967/27.10.2020,

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Beba Veche, întrunit în ședința de urgență în data de 30.10.2020, ora 9,30,

hotărăște:

 

Art.1. (1) Începând cu data de 30.10.2020, pe perioada stării de alertă, pe întreg teritoriul comunei Beba Veche este obligatorie purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, în toate spaţiile publice, atât în interior cât și în exterior.

(2) Ca excepţie de la prevederile  alin.1,  este permisă înlăturarea măştii,  pentru perioade scurte de timp,  în vederea fumatului, consumului de produse alimentare sau băuturi cât şi  pentru desfăşurarea activităţilor sportive individuale sau altor asemenea activităţi, doar dacă persoanele sunt în afara zonelor de trafic pietonal şi la minim 2 metri faţă de alte persoane.

Art.2. Evenimentele publice și private se vor desfășura cu participarea numărului de persoane conform cu limita prevăzută de lege cu păstrarea distanțierii sociale.

Art.3. Prezenta hotărâre se face publică prin afișare la avizier și online pe site primariabebaveche.ro/stiri-anunturi.

 

Presedinte

Bohancanu Ioan