Primăria Beba Veche județul Timiș

Hotararea nr. 2 a CLSU Beba Veche

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

COMUNA BEBA VECHE

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Nr. 2 din 16.03.2020

 

HOTĂRÂREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

ADOPTATĂ ÎN CADRUL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 20.03.2020

 

în conformitate cu prevederile art. 9-11 din Hotărârea Guvernului României nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 24 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, actualizată;

în temeiul Dispoziţiei Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 523 din 25.02.2020 referitoare la măsurile necesare pentru gestionarea infecţiilor cu Coronavirus pe teritoriul României;

în temeiul Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă nr. 3488 din 25.02.2020 privind constatarea unei situaţii de urgenţă generată de riscul de contaminare cu noul Coronavirus COVID19 în judeţul Timiş;

în temeiul prevederilor Horărârii nr. 6/06.03.2020 a Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României;

în temeiul prevederilor Hotărârii nr. 6 din 9.03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus;

în temeiul prevederilor Hotărârii nr. 7 din 11.03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă privind aprobarea Hotărârii nr. 9 a Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României,

 

 COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. În perioada 20 martie 2020 si până la încetarea stării de urgență, se aplică următoarele măsuri:

a)       Se restrange activitatea cu publicul a Primariei, in zilele lucratoare intre orele 8,00 si 12,00, cu limitarea accesului in incinta la 1 persoana.

b)       Se obliga societatile comerciale cu specific de alimentatie publica sa asigure personalului mijloace individuale de protectie (masti faciale, manusi, s.a.), dotarea la intrare cu dezinfectant si limitarea numarului de clienti existenti in incinta, sau vanzarea de tip ghiseu, fara autoservire.

Art. 2. Comitetul Local Pentru Situaţii De Urgenţă se va întruni ori de câte ori este necesar pentru gestionarea oricăror situații create, rezolvarea acestora fiind repartizată Centrului Operativ Beba Veche.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va face publică, totodată transmiţându-se ca document oficial structurilor vizate pentru punerea urmărirea punerii ei în practică

 

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Bohancanu Ioan

Bican Aurelian

Giuroescu Sorin

Folescu Rozalia

Bularca Cosmin

Sfetcu Iulian

Briscan Lavinia

Matyas Florin

Pîrlăgeanu Andreea

 

Şeful centrului operativ Terlai Dan

Tifan Marton

Pîrlăgeanu Gheorghe