Primăria Beba Veche județul Timiș

Hotararea nr. 3/2020 a CLSU Beba Veche

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

COMUNA BEBA VECHE

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

HOTĂRÂREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PRIVIND STABILIREA DE MĂSURI SULIMENTARE LA NIVELUL

U.A.T. COMUNA BEBA VECHE

 Nr. 3 din 9.04.2020

 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Beba Veche, constituit prin Dispozitia nr. 11/2020 a Primarului comunei Beba Veche, întrunit în ședință ordinară în data de 0904.2020;

Având în vedere evoluţia pandemiei au fost convocaţi membrii Comitetului I.ocal pentru Situaţii de Urgenţă precum şi toate persoanele responsabile cu asigurarea şi punerea în aplicare a măsurilor de gestionare, prevenire şi combatere a infecţiilor cu coronavirus.

Având în vedere:

-          recomandările OMS privind folosirea măştilor de protecţie de către persoanele ce circulă în locuri publice,

-           art. 22, lit. b din O.U.G. nr. 21/15.04.2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență, aprobată prin Legea nr. 15/28.02.2005, cu completările și modificările ulterioare, a H.G. nr. 1491/09.09.2004 privind aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență; şi C.L.S.U Beba Veche nr. 1/2020;

-           O.U.G nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stări de urgenţă coroborat cu art. 14 alin. 1 din HG nr. 557/03.08.2016 privind managementul tipurilor de risc;

-           Decretul Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;

-           Prevederile Ordonanţelor Militare nr. 2.3.4, 5,6 şi 7 privind măsurile de prevenire a răspândirii Covid-19

 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. În perioada 15 aprilie 2020 si până la încetarea stării de urgență, se aplică următoarele măsuri:

a)       în toate locurile și spațiile publice purtarea mijloacelor de protecție a gurii și nasului este obligatorie.
Aceste mijloace de protecție constau în măști de protecție refolosibile care vor fi achiziționate și distribuite de către Primăria comunei Beba Veche, după cum urmează:
fiecare cetățean adult cu domiciliul/reședinta în comuna Beba Veche va primi acasă o folie cuprinzând două măști de protecție refolosibile însoțită de instrucțiuni de utilizare, recomandări de prevenție și declarații pe proprie răspundere necesare la ieșirea din locuință.
Cetățenii se vor preocupa de sterilizarea măștii prin spălare cu apă și săpun.
Pot fi folosite ca mijloace de protecție și măști de pânză, eșarfe, sau orice materiale care să asigure acoperirea gurii și nasului.

b)      Se vor transmite tuturor cetățenilor recomandări privind modul de folosire al măștilor de protecție:

c)       Între orele 11-13 persoanele cu vârsta de peste 65 ani vor avea prioritate în toate unitățile de alimentație publică (magazin, brutărie, etc) și primărie, cabinet medical, poștă etc.

d)      Toți cetățenii își vor planifica deplasările în afara locuinței, astfel încât să nu depășească 1-2 ieșiri săptămânal pentru motivele permise de Ordonanța Militară 3/2020 (asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor/copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie), cu prezentarea declarației completă și semnată și a actului de identitate la solicitarea Poliției, Jandarmieriei.

e)       În funcție de modul de respectare a prezentei hotărâri se va stabili cuantumul amenzii contravenționale.

Art. 2. Centrul Operativ Beba Veche va sigura punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va face publică, totodată transmiţându-se ca document oficial structurilor vizate pentru punerea urmărirea punerii ei în practică

 

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Bohancanu Ioan

 

 

Secretar Giuroescu Sorin