Primăria Beba Veche județul Timiș

Locuri speciale de afisaj electoral

În conformitate cu art. 41 alin. 1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea
Preşedintelui României - Republicată;
Văzând Hotărârea Guvernului nr. 630/2019 privind aprobarea Programului
calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României
în anul 2019;
Conform prevederilor pct. 43 din Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2019;
În temeiul prevederilor art. art. 156 alin. 1), art. 135 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

D I S P U N:
Articolul 1:
În comuna Beba Veche se stabilesc locurile speciale pentru afisaj electoral pentru
Preşedintelui României în anul 2019, după cum urmează:
1. In localitatea Beba-Veche – pe panoul de afişaj din fața Căminului Cultural situat în satul
Beba Veche nr. 141;
2. In localitatea Beba-Veche – pe panoul de afişaj al Primariei Beba Veche situat în satul
Beba Veche nr. 292;
3. In localitatea Cherestur – pe panoul de afişaj din fața Căminului Cultural situat în satul Cherestur nr. 50;
4. In localitatea Pordeanu - pe panoul de afişaj din fața Bisericii Catolice situat în satul
Pordeanu nr. 70;
Articolul 2:
Prezenta dispozitie se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://bebaveche.myds.me/wordpress/;