Primăria Beba Veche județul Timiș

Wifi4Eu

In toate cele 3 centre ale localitatilor compomente ale UAT Comuna Beba Veche a fost implementat proiectul cu finantare europeana WiFi4EU.

Au fost amplasate un numar de 10 access point in locatii apropiate locurilor publice, care sa asigure conectivitatea gratuita la internet.

Nu sunt colectate nici un fel de date personale, singura conditie impusa de Uniunea Europeană fiind de a accepta conditiile standard solicitate la prima conectare.

Instalarea echipamentelor și întreținerea sistemului este efectuată de SC PRIME TELECOM SA, iar accestul la internet se face printr-o conexiune Telekom Metronet cu bandă garantată de 400 Mb/s.